4. Sınıf Türkiye Geneli Konu Tarama Deneme Sınavı (KTS-1) | 2023-2024

4. Sınıf Türkiye Geneli Konu Tarama Deneme Sınavı (KTS-1) | 2023-2024
A+
A-
25.02.2024
5.771

4. Sınıf Türkiye Geneli Konu Tarama Deneme Sınavı (KTS-1) | 2023-2024 Kazanımları

 1. M.4.1.1.1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 2. M.4.1.1.2. 10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar.
 3. M.4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.
 4. M.4.1.1.4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
 5. M.4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar.
 6. M.4.1.1.6. Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.
 7. M.4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
 8. M.4.1.3.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
 9. M.4.1.3.2. Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
 10. M.4.1.2.3. En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. (İlkokul 4. Sınıf Konu Tarama Deneme Sınavı (KTS-1) PDF)
 11. M.4.1.2.4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
 12. M.4.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 13. M.4.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
 14. M.4.1.4.1 Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.
 15. M.4.1.4.2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.
 16. M.4.1.4.3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.
 17. M.4.1.4.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
 18. M.4.1.4.5. En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 19. M.4.1.4.6. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
 20. M.4.1.5.1. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
 21. M.4.1.5.2. En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler.
 22. M.4.1.5.3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.
 23. M.4.1.5.4. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 24. M.4.1.5.5. Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.
 25. M.4.1.5.6. Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
 26. M.4.1.5.7. Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar.
 27. M.4.1.5.8. Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar.
 28. M.4.1.6.1. Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.
 29. M.4.1.6.2. Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
 30. M.4.1.6.3. Birçokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
 31. M.4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.
 32. M.4.1.7.1. Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.
 33. M.4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
 34. İlkokul 4. sınıf Yeni nesil Matematik soruları pdf ve online deneme sınavları

 1. F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.
 2. F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.
 3. F.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.
 4. F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.
 5. F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.
 6. F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 7. F.4.2.1.2. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
 8. F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
 9. F.4.2.1.4. İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. (İlkokul 4. Sınıf Konu Tarama Deneme Sınavı (KTS-1) online)
 10. F.4.2.1.5. Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
 11. F.4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir.
 12. F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.
 13. 4.3.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.
 14. 4.3.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
 15. 4.3.2.4. Mıknatısların yeni kullanım alanları konusunda fikirlerini açıklar.
 16. 4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
 17. 4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
 18. 4.4.2.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
 19. F.4.4.3.1. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.
 20. 4.4.3.2. Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.
 21. 4.4.4.1. Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar.
 22. 4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar.
 23. 4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.
 24. 4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.
 25. İlkokul 4. sınıf Yeni nesil Fen Bilimleri soruları pdf ve online deneme sınavları

 1. SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 2. SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
 3. SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
 4. SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
 5. SB.4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
 6. SB.4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.
 7. SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 8. SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. (İlkokul 4. Sınıf Konu Tarama Deneme Sınavı (KTS-1) online)
 9. SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
 10. SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 11. SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
 12. SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
 13. SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
 14. SB.4.3.5. Yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 15. SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
 16. SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
 17. SB.4.4.2. Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.
 18. SB.4.4.3. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
 19. SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
 20. İlkokul 4. sınıf Yeni nesil Hayat Bilgisi soruları pdf ve online deneme sınavları

İlkokul 4. Sınıf  Türkiye Geneli Konu Tarama Deneme Sınavı (KTS-1) | 2023-2024

SINAV KURALLARI | ÖNEMLİ BİLGİLER

(Lütfen Okuyunuz.)

Sevgili Öğrencim,

 1. Sınava başlarken sizlerden istenen öğrenci; adı, soyadı, e-mail adresini, okul adını mutlaka doğru bir şekilde yazınız. Yanlış bilgileri girdiğiniz durumlarda gerçek sınav sonuçlarınıza ulaşamayacağınızı bilmenizi isterim.
 2. Sınav esnasında internet, elektrik vb. olumsuz durumlara karşı önlem amaçlı olarak sınava kaldığınız yerden devam etmek adına “Sınav İlerlemi Kaydet” butonunu ara sıra kullanmanızı öneriyoruz. Sistemimiz 10 saniye de bir otomatik olarak cevaplarınızı tarayıcınızın önbelleğine kaydetmektedir. Önbelleğe otomatik olarak alınan cevaplarınızın bizlere ulaşmadığını bilmenizi isteriz. Cevaplarınızın sisteme başarılı bir şekilde ulaşması için de sınav sonundaki “Sınav Sonuçlarımı Gönder” butonunu mutlaka kullanmanız gerekmektedir.
 3. Sınavlarımız öğrencilerimize yardımcı olmak adına gönüllülük esasıyla hazırlanmaktadır. Herhangi bir başvuru, kazanç, ödeme vb. beklenmemektedir. Onun için sistem, web sayfası vb. etkenlerden dolayı oluşabilecek hataları maruz görmenizi temenni ediyoruz.
 4. Sınavla ilgili duygu, düşünce ve isteklerinizi Bize Ulaşın panelinden iletebilirsiniz. Sınav esnasında bilemediğiniz ya da sonradan cevaplamak istemediğiniz sorular için “Boş bırakmak istiyorum” seçeneğini kullanabilirsiniz.
 5. Haftalık kazanım değerlendirme sınavı toplam “80” sorudan oluşmaktadır.
 6. Sınavınız bittiğinde yaklaşık 10 saniye sonra “Doğru” ve “Yanlış” cevapladığınız soruları hızlı bir şekilde detaylı olarak ekranınızda görebileceksiniz. Onun için online sınavı sonrası ekranınızı (pencereyi) hemen KAPATMAYINIZ. Aksi taktirde sınav sonucunuz ekranınıza otomatik gelmeyecektir.
 7. Sınav sonunda otomatik olarak ekranınızda doğru ve yanlışlarınıza ulaşamadığınız durumlarda Bize Ulaşın panelinden mesaj atmanızı öneriyoruz. En geç 24 saat içinde yazdığınız e-posta hesabınızdan sizlere dönüş sağlanacaktır. Lütfen, e-mail adresinizin doğru olmasına ve Gelen kutusu-Spam (gereksiz) klasörlerinizi de kontrol etmeyi unutmayınız.
 8. Sınav bitiminde sonuçlar e-posta adresinize otomatik olarak gönderilmektedir. Sınav sonucu e-mail adresine ulaşmayan ziyaretçilerimiz Bize Ulaşın panelinden sorun yaşadığını belirtmeleri durumunda sınav esnasında kullandığı e-posta adresine bireysel (özel) olarak sonuç gönderimi yapılacaktır.
 9. Sınav süresi “120” dakikadır. (2 saat)  Lütfen, sınav süresince cevaplarınızı göndermeye özen gösteriniz. Sizlerden istenen zamandan önce sonuçlarınızı gönderemediğiniz durumlarda sınav ekranınız otomatik kapanacaktır.
 10. Sınav seçeneklerinin hepsini işaretlediğiniz anda İLERİ (Bir sonraki test) butonunu kullanabilirsiniz. Bilemediğiniz ya da sonradan cevaplamak istediğiniz sorular için “Boş bırakmak istiyorum.” seçeneğini kullanmanız yararınıza olabilir.
 11. Sınavınızın başarılı bir şekilde tamamlanması ve sonuçlarınızın sisteme kaydedilmesi için sınav sonundaki “Sınav Sonuçlarımı Gönder” butonunu mutlaka kullanmanız gerekmektedir. Aksi taktirde sınav sonuçlarınız sisteme otomatik olarak kaydedilmemektedir.
 12. Deneme sınavı sonuçları belirtilen tarih ve saat de ilkokulda.com web sayfamız üzerinden sınava katılım sağlayan öğrencinin; Adı Soyadı, sınava katıldığı Tarih ve Saat bilgilerini içerecek şekilde puan sırasına göre herkese açık toplu olarak yayınlanacaktır. Sınav esnasında sizlerden istenen diğer kişisel bilgileriniz sonuçların ilan edildiği anda KESİNLİKLE herkese açık olarak yayınlanmamaktadır.

 

DERSLER ve SORU SAYILARI
Türkçe:20  Soru
Matematik: 20 Soru
Fen Bilimleri:20 Soru
Sosyal Bilgiler:20 Soru
TOPLAM: 80 soru bulunmaktadır.
Her soru 1,25 Puan değerindedir
HAZIRSANIZ BAŞLAYABİLİRSİNİZ..
BAŞARILAR

İlkokul 4. Sınıf Türkiye Geneli Konu Tarama Deneme Sınavı (KTS-1) | 2023-2024 Örnek Resmi

İlkokul 4. Sınıf Türkiye Geneli Konu Tarama Deneme Sınavı (KTS-1)  2023-2024 Örnek Resmİ


ilkokulda.com – Sosyal Medya Hesapları

Emeğe saygı olarak gruplarımıza katılmayı, sayfalarımızı ve kanallarımızı takip etmenizi bekliyoruz. Arkadaşlarınızı da sosyal medya hesaplarımıza davet ederseniz bizlere en büyük teşekkürü etmiş olduğunuzu bilmenizi isteriz. Soru-görüş ve önerilerinizi olumlu-olumsuz farketmeden Bize Ulaşın panelinden iletebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle….


Gelecek nesillerimizi aydınlatmak ve gelişmelerine faydalı olmak adına; sorgulayan, araştıran, yaratıcı, kendisini tanıyabilen saygılı ve sevgili bireyler ortaya çıkarmak için mesleğinin aşığı olarak emin adımlar yolunda ilerlemeye çalışan bir ÖĞRETMENİMMM...