4. Sınıf Nisan Ara Tatili Türkiye Geneli Deneme Sınavı (TG-9) | 2023-2024

4. Sınıf Nisan Ara Tatili Türkiye Geneli Deneme Sınavı (TG-9) | 2023-2024
A+
A-
16.04.2024
3.171

İlkokul 4. Sınıf Nisan Ara Tatili Deneme Sınavı (TG-9) | 2023-2024 Kazanımları

 1. M.4.1.1.1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 2. M.4.1.1.2. 10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar.
 3. M.4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.
 4. M.4.1.1.4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
 5. M.4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar.
 6. M.4.1.1.6. Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.
 7. M.4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. İlkokul 4. Sınıf Nisan Ara Tatili Türkiye Geneli Deneme Sınavı-9 PDF
 8. M.4.1.3.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
 9. M.4.1.3.2. Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
 10. M.4.1.2.3. En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar.
 11. M.4.1.2.4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
 12. M.4.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 13. M.4.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
 14. M.4.1.4.1 Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.
 15. M.4.1.4.2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.
 16. M.4.1.4.3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.
 17. M.4.1.4.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
 18. M.4.1.4.5. En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 19. M.4.1.4.6. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
 20. M.4.1.5.1. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
 21. M.4.1.5.2. En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler.
 22. M.4.1.5.3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.
 23. M.4.1.5.4. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 24. M.4.1.5.5. Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.
 25. M.4.1.5.6. Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
 26. M.4.1.5.7. Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar.
 27. M.4.1.5.8. Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar.
 28. M.4.1.6.1. Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.
 29. M.4.1.6.2. Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.  İlkokul 4. Sınıf Nisan Ara Tatili Türkiye Geneli Deneme Sınavı-9 ONLİNE
 30. M.4.1.6.3. Birçokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
 31. M.4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.
 32. M.4.1.7.1. Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.
 33. M.4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
 34. M.4.3.4.1. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 35. M.4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
 36. M.4.4.1.1. Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar.
 37. M.4.4.1.2. Sütun grafiğini oluşturur.
 38. M.4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır.
 39. M.4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir.
 40. M.4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler.
 41. M.4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınırlandırır.
 42. M.4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur.
 43. M.4.2.1.5.İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.
 44. M.4.2.3.1. Düzlemi tanır ve örneklendirir.
 45. M.4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.
 46. M.4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar.
 47. M.4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
 48. M.4.2.3.5. Standart açı ölçme araçları kullanarak ölçüsü verilen açıyı oluşturur.
 49. M.4.2.2.1. Ayna simetrisini, geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer.
 50. M.4.2.2.2. Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer.
 51. İlkokul 4. sınıf yeni nesil Matematik soruları pdf ve online deneme sınavları

 1. F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.
 2. F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.
 3. F.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.
 4. F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.
 5. F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. İlkokul 4. Sınıf Nisan Ara Tatili Türkiye Geneli Deneme Sınavı-9 PDF
 6. F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 7. F.4.2.1.2. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
 8. F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
 9. F.4.2.1.4. İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir.
 10. F.4.2.1.5. Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
 11. F.4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir.
 12. F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.
 13. F4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder.
 14. F.4.3.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.
 15. F.4.3.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
 16. F.4.3.2.4. Mıknatısların yeni kullanım alanları konusunda fikirlerini açıklar.
 17. 4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
 18. 4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
 19. 4.4.2.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
 20. F.4.4.3.1. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.
 21. F.4.4.3.2. Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.
 22. F.4.4.4.1. Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar.
 23. F.4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar.
 24. F.4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.
 25. F.4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.
 26. F.4.4.5.3. Karışımların ayrılmasını, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.
 27. F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.
 28. F.4.5.1.2. Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına yönelik tasarım yapar.
 29. F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.
 30. F.4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.
 31. F.4.5.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular. İlkokul 4. Sınıf Nisan Ara Tatili Türkiye Geneli Deneme Sınavı-9 ONLİNE
 32. F.4.5.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.
 33. F.4.5.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.
 34. F.4.5.4.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.
 35. F.4.5.4.2. Şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır.
 36. İlkokul 4. sınıf Yeni nesil Fen Bilimleri soruları pdf ve online deneme sınavları

 1. SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 2. SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
 3. SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
 4. SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
 5. SB.4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. İlkokul 4. Sınıf Nisan Ara Tatili Türkiye Geneli Deneme Sınavı-9 ONLİNE
 6. SB.4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.
 7. SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 8. SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 
 9. SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
 10. SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 11. SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
 12. SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
 13. SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
 14. SB.4.3.5. Yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 15. SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
 16. SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
 17. SB.4.4.2. Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.
 18. SB.4.4.3. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
 19. SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
 20. SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
 21. SB.4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.
 22. SB.4.5.2. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. İlkokul 4. Sınıf Nisan Ara Tatili Türkiye Geneli Deneme Sınavı-9 PDF
 23. SB.4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
 24. SB.4.5.4. Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.
 25. SB.4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.
 26. SB.4.6.1. Çocuk olarak haklarının farkına varır.
 27. İlkokul 4. sınıf Yeni nesil Sosyal Bilgiler soruları pdf ve online deneme sınavları

 1. Classroom Rules (Sınıf Kuralları),
 2. Nationality (Milliyet) İlkokul 4. Sınıf Nisan Ara Tatili Türkiye Geneli Deneme Sınavı-9 pdf
 3. Cartoon Characters (Çizgi Film Karakterleri),
 4. Free Time (Boş Zaman),
 5. My Day (Benim Günüm),
 6. Fun with Science (Bilimle Eğlence),
 7. Jobs (Meslekler),
 8. My Clothes (Benim Kıyafetlerim),
 9. İlkokul 4. sınıf Yeni nesil Yabancı Dil (İngilizce) soruları pdf ve online deneme sınavları

İlkokul 4. Sınıf Nisan Ara Tatili Deneme Sınavı TG-9 | 2023-2024

SINAV KURALLARI | ÖNEMLİ BİLGİLER

(Lütfen Okuyunuz.)

Sevgili Öğrencim,

 1. Sınava başlarken sizlerden istenen öğrenci; adı, soyadı, e-mail adresini, okul adını mutlaka doğru bir şekilde yazınız. Yanlış bilgileri girdiğiniz durumlarda gerçek sınav sonuçlarınıza ulaşamayacağınızı bilmenizi isterim.
 2. Sınav esnasında internet, elektrik vb. olumsuz durumlara karşı önlem amaçlı olarak sınava kaldığınız yerden devam etmek adına “Sınav İlerlemi Kaydet” butonunu ara sıra kullanmanızı öneriyoruz. Sistemimiz 10 saniye de bir otomatik olarak cevaplarınızı tarayıcınızın önbelleğine kaydetmektedir. Önbelleğe otomatik olarak alınan cevaplarınızın bizlere ulaşmadığını bilmenizi isteriz. Cevaplarınızın sisteme başarılı bir şekilde ulaşması için de sınav sonundaki “Sınav Sonuçlarımı Gönder” butonunu mutlaka kullanmanız gerekmektedir.
 3. Sınavlarımız öğrencilerimize yardımcı olmak adına gönüllülük esasıyla hazırlanmaktadır. Herhangi bir başvuru, kazanç, ödeme vb. beklenmemektedir. Onun için sistem, web sayfası vb. etkenlerden dolayı oluşabilecek hataları maruz görmenizi temenni ediyoruz.
 4. Sınavla ilgili duygu, düşünce ve isteklerinizi Bize Ulaşın panelinden iletebilirsiniz. Sınav esnasında bilemediğiniz ya da sonradan cevaplamak istemediğiniz sorular için “Boş bırakmak istiyorum” seçeneğini kullanabilirsiniz.
 5. Türkiye geneli deneme sınavı toplam “55” sorudan oluşmaktadır.
 6. Sınavınız bittiğinde yaklaşık 10 saniye sonra “Doğru” ve “Yanlış” cevapladığınız soruları hızlı bir şekilde detaylı olarak ekranınızda görebileceksiniz. Onun için online sınavı sonrası ekranınızı (pencereyi) hemen KAPATMAYINIZ. Aksi taktirde sınav sonucunuz ekranınıza otomatik gelmeyecektir.
 7. Sınav sonunda otomatik olarak ekranınızda doğru ve yanlışlarınıza ulaşamadığınız durumlarda Bize Ulaşın panelinden mesaj atmanızı öneriyoruz. En geç 24 saat içinde yazdığınız e-posta hesabınızdan sizlere dönüş sağlanacaktır. Lütfen, e-mail adresinizin doğru olmasına ve Gelen kutusu-Spam (gereksiz) klasörlerinizi de kontrol etmeyi unutmayınız.
 8. Sınav bitiminde sonuçlar e-posta adresinize otomatik olarak gönderilmektedir. Sınav sonucu e-mail adresine ulaşmayan ziyaretçilerimiz Bize Ulaşın panelinden sorun yaşadığını belirtmeleri durumunda sınav esnasında kullandığı e-posta adresine bireysel (özel) olarak sonuç gönderimi yapılacaktır.
 9. Sınav süresi “90” dakikadır. (1 saat 30 dk.)  Lütfen, sınav süresince cevaplarınızı göndermeye özen gösteriniz. Sizlerden istenen zamandan önce sonuçlarınızı gönderemediğiniz durumlarda sınav ekranınız otomatik kapanacaktır.
 10. Sınav seçeneklerinin hepsini işaretlediğiniz anda İLERİ (Bir sonraki test) butonunu kullanabilirsiniz. Bilemediğiniz ya da sonradan cevaplamak istediğiniz sorular için “Boş bırakmak istiyorum.” seçeneğini kullanmanız yararınıza olabilir.
 11. Sınavınızın başarılı bir şekilde tamamlanması ve sonuçlarınızın sisteme kaydedilmesi için sınav sonundaki “Sınav Sonuçlarımı Gönder” butonunu mutlaka kullanmanız gerekmektedir. Aksi taktirde sınav sonuçlarınız sisteme otomatik olarak kaydedilmemektedir.
 12. Deneme sınavı sonuçları belirtilen tarih ve saat de ilkokulda.com web sayfamız üzerinden sınava katılım sağlayan öğrencinin; Adı Soyadı, sınava katıldığı Tarih ve Saat bilgilerini içerecek şekilde puan sırasına göre herkese açık toplu olarak yayınlanacaktır. Sınav esnasında sizlerden istenen diğer kişisel bilgileriniz sonuçların ilan edildiği anda KESİNLİKLE herkese açık olarak yayınlanmamaktadır.

 

DERSLER ve SORU SAYILARI
Türkçe:15  Soru
Matematik: 15 Soru
Fen Bilimleri:10 Soru
Sosyal Bilgiler:10 Soru
İngilizce:5 Soru
TOPLAM: 55 soru bulunmaktadır.
Her soru 1,80 Puan değerindedir
HAZIRSANIZ BAŞLAYABİLİRSİNİZ..
BAŞARILAR

 


İlkokul 4. Sınıf Nisan Ara Tatili Deneme Sınavı TG-9 | 2023-2024 Örnek Resmi

İlkokul 4. Sınıf Nisan Ara Tatili Deneme Sınavı TG-9 2023-2024 Örnek Resmi


ilkokulda.com – Sosyal Medya Hesapları

Emeğe saygı olarak gruplarımıza katılmayı, sayfalarımızı ve kanallarımızı takip etmenizi bekliyoruz. Arkadaşlarınızı da sosyal medya hesaplarımıza davet ederseniz bizlere en büyük teşekkürü etmiş olduğunuzu bilmenizi isteriz. Soru-görüş ve önerilerinizi olumlu-olumsuz farketmeden Bize Ulaşın panelinden iletebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle….


4. Sınıf Nisan Ara Tatili Türkiye Geneli TG-9 Deneme Sınavına Online Katılma ya da PDF İndirme Butonları | 2023-2024

 • Optik Sınav Kağıdını indirmek için TIKLAYINIZ

 • Online Sınav Kurallarını okumak için TIKLAYINIZ

 • ONLİNE deneme sınavına katılmak için TIKLAYINIZ

 • Deneme sınavını SATIN alıp PDF olarak indirmek için TIKLAYINIZ
Gelecek nesillerimizi aydınlatmak ve gelişmelerine faydalı olmak adına; sorgulayan, araştıran, yaratıcı, kendisini tanıyabilen saygılı ve sevgili bireyler ortaya çıkarmak için mesleğinin aşığı olarak emin adımlar yolunda ilerlemeye çalışan bir ÖĞRETMENİMMM...