3. Sınıf OCAK AYI Yarıyıl Tatili TG-6 Sınavı | 2022-2023

3. Sınıf OCAK AYI Yarıyıl Tatili TG-6 Sınavı | 2022-2023
A+
A-
24.01.2023
13.674

İlkokul 3. Sınıf Ocak Ayı Türkiye Geneli Deneme Sınavı-6 | 2022-2023 Kazanımları

 1. M.3.1.1.1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 2. M.3.1.1.2. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar.
 3. M.3.1.1.3. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler.
 4. M.3.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.
 5. M.3.1.1.5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar. İlkokul 3. Sınıf Ocak Ayı Türkiye Geneli Deneme Sınavı-6 pdf
 6. M.3.1.1.6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik sayar.
 7. M.3.1.1.7. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur.
 8. M.3.1.1.8. Tek ve çift doğal sayıları kavrar.
 9. M.3.1.1.9. Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi çift mi olduğunu ifade eder.
 10. M.3.1.1.10. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
 11. M.3.1.2.1. En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
 12. M.3.1.2.2. Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların birbirleriyle toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösterir.
 13. M.3.1.3.1. Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar. İlkokul 3. Sınıf Ocak Sınavı Türkiye Geneli Deneme Sınavı-6 pdf
 14. M.3.1.3.2. İki basamaklı sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı sayıları, üç basamaklı 100’ün katı olan doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
 15. M.3.1.2.3. İki sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 16. M.3.1.2.4. Zihinden toplama işlemi yapar.
 17. M.3.1.2.5. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
 18. M.3.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
 19. M.3.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 20. M.3.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
 21. M.3.4.1.1. Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.
 22. M.3.4.1.2. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.
 23. M.3.4.1.3. En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.
 24. M.3.1.4.1. Çarpma işleminin kat anlamını açıklar.
 25. M.3.1.4.2. Çarpım tablosunu oluşturur.
 26. M.3.1.4.3. İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar.
 27. M.3.1.4.4. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar.
 28. M.3.1.4.5. 5'e kadar (5 dâhil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder.
 29. M.3.1.4.6. Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer.
 30. M.3.1.5.1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
 31. M.3.1.5.3. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder.
 32. M.3.1.5.4. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer.
 33. İlkokul 3. sınıf Yeni nesil Matematik soruları pdf ve online deneme sınavları

 1. HB.3.1.1. Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.
 2. HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
 3. HB.3.1.3. Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini fark eder. İlkokul 3. Sınıf Ocak Sınavı Türkiye Geneli Deneme Sınavı-6 online
 4. HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
 5. HB.3.1.5. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.
 6. HB.3.1.6. Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarının fark eder.
 7. HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.
 8. HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder. İlkokul 3. Sınıf Ocak Ayı  Türkiye Geneli Deneme Sınavı-6 pdf
 9. HB.3.1.9. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
 10. HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
 11. HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır.
 12. HB.3.2.2. Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir.
 13. HB.3.2.3. Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer.
 14. HB.3.2.4. Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 15. HB.3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir.
 16. HB.3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
 17. HB.3.2.7. Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir.
 18. HB.3.2.8. İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini korumaya özen gösterir.
 19. HB.3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakarlı verimli kullanır.
 20. HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.
 21. HB.3.3.3. Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.
 22. HB.3.3.4. Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir.
 23. İlkokul 3. sınıf Yeni nesil Hayat Bilgisi soruları pdf ve online deneme sınavları

 1. F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.
 2. F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar.
 3. F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.
 4. F.3.1.2.3. Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır.
 5. F.3.2.1.1. Duyu organlarının önemini fark eder. İlkokul 3. Sınıf Ocak Ayı  Türkiye Geneli Deneme Sınavı-6 online
 6. F.3.2.1.2.Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
 7. F.3.2.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.
 8. F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
 9. F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder. İlkokul 3. Sınıf Ocak Ayı Türkiye Geneli Deneme Sınavı-6 pdf
 10. F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
 11. F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.
 12. F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
 13. F.3.4.1.2. Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır.
 14. F.3.4.1.3. Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.
 15. F.3.4.2.1. Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır.
 16. İlkokul 3. sınıf Yeni nesil Fen Bilimleri soruları pdf ve online deneme sınavları

 1. Greetings (Selamlar),
 2.  My Family (Ailem),
 3. Peoble I Love  (Sevdiğim İnsanlar) İlkokul 3. Sınıf Ocak Sınavı Türkiye Geneli Deneme Sınavı-6 pdf
 4. Feelings (Duygular),
 5. Toys and Games (Oyuncaklar ve oyunlar).

İlkokul 3. Sınıf Ocak Ayı Yarıyıl Tatili TG-6 Deneme Sınavı

SINAV KURALLARI | ÖNEMLİ BİLGİLER

(Lütfen Okuyunuz.)

 

Sevgili Öğrencim,

 1. Sınava başlarken sizlerden istenen öğrenci; adı, soyadı, e-mail adresini, okul adını mutlaka doğru bir şekilde yazınız. Yanlış bilgileri girdiğiniz durumlarda gerçek sınav sonuçlarınıza ulaşamayacağınızı bilmenizi isterim.
 2. Sınav esnasında internet, elektrik vb. olumsuz durumlara karşı önlem amaçlı olarak sınava kaldığınız yerden devam etmek adına “Sınav İlerlemi Kaydet” butonunu ara sıra kullanmanızı öneriyoruz. Sistemimiz 10 saniye de bir otomatik olarak cevaplarınızı tarayıcınızın önbelleğine kaydetmektedir. Önbelleğe otomatik olarak alınan cevaplarınızın bizlere ulaşmadığını bilmenizi isteriz. Cevaplarınızın sisteme başarılı bir şekilde ulaşması için de sınav sonundaki “Sınav Sonuçlarımı Gönder” butonunu mutlaka kullanmanız gerekmektedir.
 3. Sınavlarımız öğrencilerimize yardımcı olmak adına gönüllülük esasıyla hazırlanmaktadır. Herhangi bir başvuru, kazanç, ödeme vb. beklenmemektedir. Onun için sistem, web sayfası vb. etkenlerden dolayı oluşabilecek hataları maruz görmenizi temenni ediyoruz.
 4. Sınavla ilgili duygu, düşünce ve isteklerinizi Bize Ulaşın panelinden iletebilirsiniz. Sınav esnasında bilemediğiniz ya da sonradan cevaplamak istemediğiniz sorular için “Boş bırakmak istiyorum” seçeneğini kullanabilirsiniz.
 5. Deneme sınavı toplam “55” sorudan oluşmaktadır.
 6. Deneme sınavınız bittiğinde yaklaşık 10 saniye sonra “Doğru” ve “Yanlış” cevapladığınız soruları hızlı bir şekilde detaylı olarak ekranınızda görebileceksiniz. Onun için online sınavı sonrası ekranınızı (pencereyi) hemen KAPATMAYINIZ. Aksi taktirde sınav sonucunuz ekranınıza otomatik gelmeyecektir.
 7. Sınav sonunda otomatik olarak ekranınızda doğru ve yanlışlarınıza ulaşamadığınız durumlarda Bize Ulaşın panelinden mesaj atmanızı öneriyoruz. En geç 24 saat içinde yazdığınız e-posta hesabınızdan sizlere dönüş sağlanacaktır. Lütfen, e-mail adresinizin doğru olmasına ve Gelen kutusu-Spam (gereksiz) klasörlerinizi kontrol etmeyi unutmayınız.
 8. Sınav bitiminde sonuçlar e-posta adresinize otomatik olarak gönderilmektedir. Sınav sonucu e-mail adresine ulaşmayan ziyaretçilerimiz Bize Ulaşın panelinden sorun yaşadığını belirtmeleri durumunda sınav esnasında kullandığı e-posta adresine bireysel (özel) olarak deneme sınavı sonucu gönderilecektir.
 9. Sınav süresi “90” dakikadır. (1 saat 30 dk.) Lütfen, sınav süresince cevaplarınızı göndermeye özen gösteriniz. Sizlerden istenen zamandan önce sonuçlarınızı gönderemediğiniz durumlarda sınav ekranınız otomatik kapanacaktır.
 10. Sınav seçeneklerinin hepsini işaretlediğiniz anda İLERİ (Bir sonraki test) butonunu kullanabilirsiniz. Bilemediğiniz ya da sonradan cevaplamak istediğiniz sorular için “Boş bırakmak istiyorum.” seçeneğini kullanmanız yararınıza olabilir.
 11. Sınavınızın başarılı bir şekilde tamamlanması ve sonuçlarınızın sisteme kaydedilmesi için sınav sonundaki “Sınav Sonuçlarımı Gönder” butonunu mutlaka kullanmanız gerekmektedir. Aksi taktirde sınav sonuçlarınız sisteme otomatik olarak kaydedilmemektedir.
 12. Deneme sınavı sonuçları belirtilen tarih ve saat de ilkokulda.com web sayfamız üzerinden sınava katılım sağlayan öğrencinin; Adı Soyadı, sınava katıldığı Tarih ve Saat bilgilerini içerecek şekilde puan sırasına göre herkese açık toplu olarak yayınlanacaktır. Sınav esnasında sizlerden istenen diğer kişisel bilgileriniz sonuçların ilan edildiği anda KESİNLİKLE herkese açık olarak yayınlanmamaktadır.

 

 1. Türkçe: 15 Soru
 2. Matematik: 15 Soru
 3. Hayat Bilgisi: 10 Soru
 4. Fen Bilimleri: 10 Soru
 5. İngilizce: 5 Soru

 

Toplam: 55 sorudan oluşmaktadır.

Her Soru 1,80 Puan değerindedir.

HAZIRSANIZ BAŞLAYABİLİRSİNİZ..

BAŞARILAR

 


İlkokul 3. Sınıf  OCAK AYI Yarıyıl Tatili TG-6 Deneme Sınavı | ÖRNEK RESİM

İlkokul 3. Sınıf  OCAK AYI Yarıyıl Tatili TG-6 Deneme Sınavı ÖRNEK RESİM

 


ilkokulda.com – Sosyal Medya Hesapları

Emeğe saygı olarak gruplarımıza katılmayı, sayfalarımızı ve kanallarımızı takip etmenizi bekliyoruz. Arkadaşlarınızı da sosyal medya hesaplarımıza davet ederseniz bizlere en büyük teşekkürü etmiş olduğunuzu bilmenizi isteriz. Soru-görüş ve önerilerinizi olumlu-olumsuz farketmeden Bize Ulaşın panelinden iletebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle….


3. Sınıf Ocak Sınavı TG Deneme Sınavı – 6 Online Katılma ya da PDF | İndirme Butonları

loader-image

 • Optik sınav kağıdını PDF olarak indirmek için TIKLAYINIZ

 •  Deneme sınavı kurallarını okumak için TIKLAYINIZ

 • Online deneme sınavına katılmak için TIKLAYINIZ

 • Deneme sınavını PDF olarak indirmek için TIKLAYINIZ

 • İnternaktif Cevap Anahtarı için TIKLAYINIZ
 • Deneme sınavının Cevap Anahtarını PDF olarak indirmek için TIKLAYINIZ
Gelecek nesillerimizi aydınlatmak ve gelişmelerine faydalı olmak adına; sorgulayan, araştıran, yaratıcı, kendisini tanıyabilen saygılı ve sevgili bireyler ortaya çıkarmak için mesleğinin aşığı olarak emin adımlar yolunda ilerlemeye çalışan bir ÖĞRETMENİMMM...
YORUMLAR

 1. Avşin Çelik dedi ki:

  Bence çok iyi bir sınav

  1. Yönetici dedi ki:

   Faydalı olması dileğiyle, ilginiz için teşekkür ediyoruz…