3. Sınıf Mayıs Ayı Türkiye Geneli Deneme Sınavı (TG-11) | 2023-2024

3. Sınıf Mayıs Ayı Türkiye Geneli Deneme Sınavı (TG-11) | 2023-2024
A+
A-
27.05.2024
2.006

Deneme sınavı, genellikle bir eğitim kurumunda öğrencilerin bilgi düzeylerini değerlendirmek ve onları gerçek sınav deneyimine hazırlamak amacıyla düzenlenen bir tür ölçme ve değerlendirme aracıdır. Bu sınavlar, öğrencilerin öğrendikleri konuları anlama, uygulama ve hatırlama becerilerini ölçmeyi amaçlar. Deneme sınavları genellikle gerçek sınav formatına uygun olarak hazırlanır ve öğrencilere sınav stresi altında nasıl performans göstereceklerini görmelerine yardımcı olur.

Deneme sınavları, öğrencilerin bilgi seviyelerini ölçmek, eksikliklerini belirlemek ve gerçek sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmak için kullanılan bir araçtır. İşte deneme sınavlarının bazı önemli işlevleri:

 1. Öğrenci Performansının Değerlendirilmesi: Deneme sınavları, öğrencilerin belirli bir dönemde ne kadar bilgi öğrendiklerini ve ne kadarını anladıklarını ölçmeye yardımcı olur. Bu sayede öğrencilerin akademik gelişimlerini takip etmek ve gerektiğinde müdahale etmek mümkün olur.
 2. Zayıf Alanların Belirlenmesi: Deneme sınavları, öğrencilerin hangi konularda güçlü olduğunu ve hangi konularda zayıf olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Bu sayede öğrenciler ve öğretmenler, öğrenme sürecini optimize etmek için hangi konulara daha fazla odaklanmaları gerektiğini anlayabilirler.
 3. Sınav Stratejilerinin Geliştirilmesi: Deneme sınavları, gerçek sınavlara benzer bir ortamda öğrencilerin performansını değerlendirir. Bu sayede öğrenciler, sınav süresince nasıl zaman yöneteceklerini, hangi sorulara öncelik vereceklerini ve stresle nasıl başa çıkacaklarını öğrenirler.
 4. Motivasyonun Artırılması: Başarılı bir deneme sınavı sonucu, öğrencilerin motivasyonunu artırabilir ve kendilerine olan güvenlerini artırabilir. Bu da öğrencilerin daha fazla çalışmaya teşvik edilmesine ve daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olabilir.
 5. Öğretmen Performansının Değerlendirilmesi: Deneme sınavları, öğretmenlere öğrencilerin öğrenme seviyelerini değerlendirme ve öğretim stratejilerini gözden geçirme fırsatı sunar. Bu sayede öğretmenler, müfredatı ve ders planlarını daha etkili bir şekilde düzenleyebilirler.

Deneme sınavları, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve gerçek sınavlara daha iyi hazırlanmalarını sağlamak için önemli bir araçtır.


İlkokul 3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı (TG-11) | 2023-2024 Kazanımları

 1. M.3.1.1.1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 2. M.3.1.1.2. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar.
 3. M.3.1.1.3. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler.
 4. M.3.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.
 5. M.3.1.1.5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar.
 6. M.3.1.1.6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik sayar.
 7. M.3.1.1.7. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur.
 8. M.3.1.1.8. Tek ve çift doğal sayıları kavrar. İlkokul 3. Sınıf Mayıs Ayı Türkiye Geneli Deneme Sınavı-11 PDF
 9. M.3.1.1.9. Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi çift mi olduğunu ifade eder.
 10. M.3.1.1.10. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
 11. M.3.1.2.1. En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
 12. M.3.1.2.2. Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların birbirleriyle toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösterir.
 13. M.3.1.3.1. Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.
 14. M.3.1.3.2. İki basamaklı sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı sayıları, üç basamaklı 100’ün katı olan doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
 15. M.3.1.2.3. İki sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 16. M.3.1.2.4. Zihinden toplama işlemi yapar.
 17. M.3.1.2.5. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
 18. M.3.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
 19. M.3.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 20. M.3.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
 21. M.3.4.1.1. Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.
 22. M.3.4.1.2. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.
 23. M.3.4.1.3. En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.
 24. M.3.1.4.1. Çarpma işleminin kat anlamını açıklar.
 25. M.3.1.4.2. Çarpım tablosunu oluşturur.  İlkokul 3. Sınıf Mayıs Ayı Türkiye Geneli Deneme Sınavı-11 ONLİNE
 26. M.3.1.4.3. İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar.
 27. M.3.1.4.4. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar.
 28. M.3.1.4.5. 5'e kadar (5 dâhil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder.
 29. M.3.1.4.6. Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer.
 30. M.3.1.5.1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
 31. M.3.1.5.3. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder.
 32. M.3.1.5.4. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer.
 33. M.3.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
 34. M.3.1.6.2. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir.
 35. M.3.1.6.3. Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar.
 36. M.3.1.6.4. Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir.
 37. M.3.1.6.5. Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler.
 38. M.3.1.6.6. Payı paydasından küçük kesirler elde eder.
 39. M.3.3.5.1. Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar.
 40. M.3.3.5.2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 41. M.3.3.5.3. Olayların oluş sürelerini karşılaştırır. İlkokul 3. Sınıf Mayıs Ayı Türkiye Geneli Deneme Sınavı-11 ONLİNE
 42. M.3.3.5.4. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
 43. M.3.3.4.1. Lira ve kuruş ilişkisini gösterir.
 44. M.3.3.4.2. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.
 45. M.3.3.6.1. Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer.
 46. M.3.3.6.2. Bir nesnenin kütlesini tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder.
 47. M.3.3.6.3. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer.
 48. M.3.2.1.1. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir.
 49. M.3.2.1.2. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar.
 50. M.3.2.1.3. Cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer; kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler.
 51. M.3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder.
 52. M.3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer.
 53. M.3.2.4.1. Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir.
 54. M.3.2.4.2. Doğruyu, ışını ve açıyı tanır.
 55. M.3.2.4.3. Doğru parçasını çizgi modelleri ile oluşturur; yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.
 56. M.3.2.2.2. Bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlar.
 57. M.3.3.1.1. Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için standart olmayan ölçme araçları tanımlar ve bunları kullanarak ölçme yapar.
 58. M.3.3.1.2. Metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri cinsinden yazar.
 59. M.3.3.1.3. Cetvel kullanarak uzunluğu verilen bir doğru parçasını çizer.
 60. M.3.3.1.4. Kilometreyi tanır, kullanım alanlarını belirtir ve kilometre ile metre arasındaki ilişkiyi fark eder.
 61. M.3.3.1.5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
 62. M.3.3.2.1. Nesnelerin çevrelerini belirler.
 63. M.3.3.2.2. Şekillerin çevre uzunluğunu standart olmayan ve standart birimler kullanarak ölçer.
 64. İlkokul 3. sınıf Yeni nesil Matematik soruları pdf ve online deneme sınavları

 1. HB.3.1.1. Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.
 2. HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
 3. HB.3.1.3. Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini fark eder.
 4. HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
 5. HB.3.1.5. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. İlkokul 3. Sınıf Mayıs Ayı Türkiye Geneli Deneme Sınavı-11 ONLİNE
 6. HB.3.1.6. Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarının fark eder.
 7. HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.
 8. HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.
 9. HB.3.1.9. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
 10. HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
 11. HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır.
 12. HB.3.2.2. Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir.
 13. HB.3.2.3. Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer.
 14. HB.3.2.4. Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 15. HB.3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir.
 16. HB.3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
 17. HB.3.2.7. Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir.
 18. HB.3.2.8. İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini korumaya özen gösterir.
 19. HB.3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakarlı verimli kullanır.
 20. HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.
 21. HB.3.3.3. Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.
 22. HB.3.3.4. Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir.
 23. HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar.
 24. HB.3.4.1. Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır.  İlkokul 3. Sınıf Mayıs Ayı Türkiye Geneli Deneme Sınavı-11 PDF
 25. HB.3.4.2. Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir.
 26. HB.3.4.3. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar.
 27. HB.3.4.4. Acil bir durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
 28. HB.3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
 29. HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler yapabileceğine örnekler verir.
 30. HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.
 31. HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır.
 32. HB.3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.
 33. HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.
 34. HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi arasında ilişki kurar.
 35. HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur.
 36. HB.3.5.6. Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır.
 37. HB.3.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerine katılır.
 38. HB.3.5.8. Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır.
 39. HB.3.5.9.Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır.
 40. HB.3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.
 41. HB.3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araştırır.
 42. HB.3.6.3. Doğadan yararlanarak yönleri bulur.
 43. İlkokul 3. sınıf Yeni nesil Hayat Bilgisi soruları pdf ve online deneme sınavları

 1. F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.
 2. F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar.
 3. F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.
 4. F.3.1.2.3. Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır.
 5. F.3.2.1.1. Duyu organlarının önemini fark eder. İlkokul 3. Sınıf Mayıs Ayı Türkiye Geneli Deneme Sınavı-11 online
 6. F.3.2.1.2.Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
 7. F.3.2.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.
 8. F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
 9. F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.
 10. F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
 11. F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.
 12. F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
 13. F.3.4.1.2. Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır.
 14. F.3.4.1.3. Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.
 15. F.3.4.2.1. Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır.
 16. F.3.5.1.1. Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır.
 17. F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.
 18. F.3.5.3.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.
 19. F.3.5.3.2. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda bulunur.
 20. F.3.5.4.1. Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.
 21. F.3.5.4.2. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.  İlkokul 3. Sınıf Mayıs Ayı Türkiye Geneli Deneme Sınavı-11 pdf
 22. F.3.5.4.3. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder.
 23. F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.
 24. F.3.6.1.2. Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar.
 25. F.3.6.2.2. Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.
 26. F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.
 27. F.3.6.2.4. Yapay bir çevre tasarlar.
 28. F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır.
 29. F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.
 30. F.3.7.1.1. Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar.
 31. F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.
 32. F.3.7.2.2. Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır.
 33. İlkokul 3. sınıf Yeni nesil Fen Bilimleri soruları pdf ve online deneme sınavları

 1. Greetings (Selamlar),
 2. My Family (Ailem),
 3. Peoble I Love (Sevdiğim İnsanlar) İlkokul 3. Sınıf Mayıs Ayı Türkiye Geneli Deneme Sınavı-11 pdf
 4. Feelings (Duygular),
 5. Toys and Games (Oyuncaklar ve oyunlar),
 6. My House (Benim Evim),
 7. In My City (Benim Şehrimde),
 8. Transportation (Toplu taşıma),
 9. Weather (Hava durumu),
 10. İlkokul 3. sınıf Yeni nesil Yabancı Dil (İngilizce) soruları pdf ve online deneme sınavları

İlkokul 3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı TG-11 | 2023-2024

SINAV KURALLARI | ÖNEMLİ BİLGİLER

(Lütfen Okuyunuz.)

Sevgili Öğrencim,

 1. Sınava başlarken sizlerden istenen öğrenci; adı, soyadı, e-mail adresini, okul adını mutlaka doğru bir şekilde yazınız. Yanlış bilgileri girdiğiniz durumlarda gerçek sınav sonuçlarınıza ulaşamayacağınızı bilmenizi isterim.
 2. Sınav esnasında internet, elektrik vb. olumsuz durumlara karşı önlem amaçlı olarak sınava kaldığınız yerden devam etmek adına “Sınav İlerlemi Kaydet” butonunu ara sıra kullanmanızı öneriyoruz. Sistemimiz 10 saniye de bir otomatik olarak cevaplarınızı tarayıcınızın önbelleğine kaydetmektedir. Önbelleğe otomatik olarak alınan cevaplarınızın bizlere ulaşmadığını bilmenizi isteriz. Cevaplarınızın sisteme başarılı bir şekilde ulaşması için de sınav sonundaki “Sınav Sonuçlarımı Gönder” butonunu mutlaka kullanmanız gerekmektedir.
 3. Sınavla ilgili duygu, düşünce ve isteklerinizi Bize Ulaşın panelinden iletebilirsiniz. Sınav esnasında bilemediğiniz ya da sonradan cevaplamak istemediğiniz sorular için “Boş bırakmak istiyorum” seçeneğini kullanabilirsiniz.
 4. Türkiye geneli deneme sınavı toplam “55” sorudan oluşmaktadır.
 5. Sınavınız bittiğinde yaklaşık 10 saniye sonra “Doğru” ve “Yanlış” cevapladığınız soruları hızlı bir şekilde detaylı olarak ekranınızda görebileceksiniz. Onun için online sınavı sonrası ekranınızı (pencereyi) hemen KAPATMAYINIZ. Aksi taktirde sınav sonucunuz ekranınıza otomatik gelmeyecektir.
 6. Sınav sonunda otomatik olarak ekranınızda doğru ve yanlışlarınıza ulaşamadığınız durumlarda Bize Ulaşın panelinden mesaj atmanızı öneriyoruz. En geç 24 saat içinde yazdığınız e-posta hesabınızdan sizlere dönüş sağlanacaktır. Lütfen, e-mail adresinizin doğru olmasına ve Gelen kutusu-Spam (gereksiz) klasörlerinizi de kontrol etmeyi unutmayınız.
 7. Sınav bitiminde sonuçlar e-posta adresinize otomatik olarak gönderilmektedir. Sınav sonucu e-mail adresine ulaşmayan ziyaretçilerimiz Bize Ulaşın panelinden sorun yaşadığını belirtmeleri durumunda sınav esnasında kullandığı e-posta adresine bireysel (özel) olarak sonuç gönderimi yapılacaktır.
 8. Sınav süresi “90” dakikadır. (1 saat 30 dk.)  Lütfen, sınav süresince cevaplarınızı göndermeye özen gösteriniz. Sizlerden istenen zamandan önce sonuçlarınızı gönderemediğiniz durumlarda sınav ekranınız otomatik kapanacaktır.
 9. Sınav seçeneklerinin hepsini işaretlediğiniz anda İLERİ (Bir sonraki test) butonunu kullanabilirsiniz. Bilemediğiniz ya da sonradan cevaplamak istediğiniz sorular için “Boş bırakmak istiyorum.” seçeneğini kullanmanız yararınıza olabilir.
 10. Sınavınızın başarılı bir şekilde tamamlanması ve sonuçlarınızın sisteme kaydedilmesi için sınav sonundaki “Sınav Sonuçlarımı Gönder” butonunu mutlaka kullanmanız gerekmektedir. Aksi taktirde sınav sonuçlarınız sisteme otomatik olarak kaydedilmemektedir.
 11. Deneme sınavı sonuçları belirtilen tarih ve saat de ilkokulda.com web sayfamız üzerinden sınava katılım sağlayan öğrencinin; Adı Soyadı, sınava katıldığı Tarih ve Saat bilgilerini içerecek şekilde puan sırasına göre herkese açık toplu olarak yayınlanacaktır. Sınav esnasında sizlerden istenen diğer kişisel bilgileriniz sonuçların ilan edildiği anda KESİNLİKLE herkese açık olarak yayınlanmamaktadır.

 

DERSLER ve SORU SAYILARI
Türkçe:15  Soru
Matematik: 15 Soru
Hayat Bilgisi:10 Soru
Fen Bilimleri:10 Soru
İngilizce:5 Soru
TOPLAM: 55 soru bulunmaktadır.
Her soru 1,80 Puan değerindedir
HAZIRSANIZ BAŞLAYABİLİRSİNİZ..
BAŞARILAR

İlkokul 3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı TG-11 | 2023-2024 Örnek Resmi

İlkokul 3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı TG-11 2023-2024 Örnek Resmi


ilkokulda.com – Sosyal Medya Hesapları

Emeğe saygı olarak gruplarımıza katılmayı, sayfalarımızı ve kanallarımızı takip etmenizi bekliyoruz. Arkadaşlarınızı da sosyal medya hesaplarımıza davet ederseniz bizlere en büyük teşekkürü etmiş olduğunuzu bilmenizi isteriz. Soru-görüş ve önerilerinizi olumlu-olumsuz farketmeden Bize Ulaşın panelinden iletebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle….


3. Sınıf Mayıs Ayı Türkiye Geneli TG-11 Deneme Sınavına Online Katılma ya da PDF İndirme Butonları | 2023-2024

 • Optik Sınav Kağıdını indirmek için TIKLAYINIZ

 • Online Sınav Kurallarını okumak için TIKLAYINIZ

 • ONLİNE deneme sınavına katılmak için TIKLAYINIZ

 • Deneme sınavının A ve B kitapçığını SATIN alıp PDF olarak indirmek için TIKLAYINIZ
Gelecek nesillerimizi aydınlatmak ve gelişmelerine faydalı olmak adına; sorgulayan, araştıran, yaratıcı, kendisini tanıyabilen saygılı ve sevgili bireyler ortaya çıkarmak için mesleğinin aşığı olarak emin adımlar yolunda ilerlemeye çalışan bir ÖĞRETMENİMMM...