2. Sınıf MAYIS AYI TG-9 Deneme Sınavı | 2022-2023

2. Sınıf MAYIS AYI TG-9 Deneme Sınavı | 2022-2023
A+
A-
02.06.2023
7.370

İlkokul 2. Sınıf Mayıs Ayı TG-9 Deneme Sınavı | 2022-2023 Kazanımları

 1. M.2.1.1.1. Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamlarla yazar.
 2. M.2.1.1.2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.
 3. M.2.1.1.3. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder, tahminini sayarak kontrol eder. İlkokul 2. Sınıf Mayıs Ayı TG-9 Deneme Sınavı  pdf - online
 4. M.2.1.1.4. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
 5. M.2.1.1.5. 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.
 6. M.2.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar.
 7. M.2.1.1.7. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.
 8. M.2.1.1.8. 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
 9. M.2.1.2.1. Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
 10. M.2.1.3.1. 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.
 11. M.2.1.3.2. 100 içinde 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.
 12. M.2.1.2.2. İki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur.
 13. M.2.1.2.3. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. İlkokul 2. Sınıf Mayıs Ayı TG-9 Deneme Sınavı pdf indir
 14. M.2.1.2.4. Zihinden toplama işlemi yapar.
 15. M.2.1.2.5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
 16. M.2.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 17. M.2.1.3.4. Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
 18. M.2.1.3.5. Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder.
 19. M.2.1.3.6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
 20. M.2.3.5.1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır.
 21. M.2.3.5.2. Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.
 22. M.2.2.1.1. Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.
 23. M.2.2.1.2. Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.
 24. M.2.2.1.3. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.
 25. M.2.2.1.4. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.
 26. M.2.2.2.1. Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır.
 27. M.2.2.3.1. Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
 28. M.2.1.4.1. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar.
 29. M.2.1.4.2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
 30. M.2.1.4.3. Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer.
 31. M.2.1.5.1. Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
 32. M.2.1.5.2. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
 33. M.2.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
 34. M.2.3.3.1. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir.
 35. M.2.3.3.2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 36. M.2.3.2.3. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.
 37. M.2.4.1.1. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, çetele veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturur.
 38. M.2.3.1.1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.
 39. M.2.3.1.2. Standart uzunluk ölçme birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar.
 40. M.2.3.1.3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.
 41. İlkokul 2. sınıf Yeni nesil Matematik soruları pdf ve online deneme sınavları

 1. HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.
 2. HB.2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.
 3. HB.2.1.3. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar
 4. HB.2.1.5. Okulunun yakın çevresini tanıtır.
 5. HB.2.1.6. Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir.
 6. HB.2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına uyar.
 7. HB.2.1.8. Okulda iletişim kurarken kendini anlaşılır ve açık bir dille ifade eder.
 8. HB.2.1.9. Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar. İlkokul 2. Sınıf Mayıs Ayı TG-9 Deneme Sınavı online
 9. HB.2.1.10. Okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uyar.
 10. HB.2.1.11. Okulda parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar.
 11. HB.2.2.1. Yakın akrabalarını tanıtır.
 12. HB.2.2.2. Akrabalık ilişkilerinin önemini kavrar.
 13. HB.2.2.3. Yaşadığı evin adresini bilir.
 14. HB.2.2.4. Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark eder.
 15. HB.2.2.5. Aile içi karar alma süreçlerine katılır.
 16. HB.2.2.6. Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını araştırır.
 17. HB.2.2.7. Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olur.
 18. HB.2.2.8. Gün içerisinde planladığı işleri uygular.
 19. HB.2.2.9. İstek ve ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre listeler.
 20. HB.2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder.
 21. HB.2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.
 22. HB.2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
 23. HB.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar.
 24. HB.2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.
 25. HB.2.3.6. Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder.
 26. HB.2.3.7. Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer.
 27. HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır.
 28. HB.2.4.3. Trafikte yardıma ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olur. İlkokul 2. Sınıf Mayıs Ayı TG-9 Deneme Sınavı online
 29. HB.2.4.4. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumları ve kişileri bilir.
 30. HB.2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda duyarlı olur.
 31. HB.2.4.6. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.
 32. HB.2.5.1. Harita ve küre üzerinde ülkesini, başkentini ve yaşadığı yeri gösterir.
 33. HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklâl Marşı’nın vatanı ve milleti için önemini fark eder.
 34. HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır.
 35. HB.2.5.4. Millî gün ve bayramların önemini kavrar.
 36. HB.2.5.5. Dinî gün ve bayramların önemini kavrar.
 37. HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır.
 38. HB.2.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların yaşam şekillerine ve alışkanlıklarına saygı duyar.
 39. HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler.
 40. HB.2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır.
 41. HB.2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan beslemenin önemini fark eder.
 42. HB.2.6.3. Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir.
 43. HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.
 44. HB.2.6.5. Doğa olaylarını tanır.
 45. HB.2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir.
 46. İlkokul 2. sınıf Yeni nesil Hayat Bilgisi soruları pdf ve online deneme sınavları

 1. Word (Kelimeler),
 2. Friends (Arkadaşlar),
 3. In The Classroom (Sınıfta) İlkokul 2. Sınıf Mayıs Ayı TG-9 Deneme Sınavı pdf
 4. Numbers (Sayılar)
 5. Colors (Renkler)
 6. At the Playground  (Oyun Alanları)
 7. Body Parts (Vücut kısımları)
 8. Pets (Evcil Hayvanlar)
 9. Fruit (Meyve)
 10. Animals (Hayvanlar)

İlkokul 2. Sınıf MAYIS AYI Deneme Sınavı  TG-9 | 2022-2023

SINAV KURALLARI | ÖNEMLİ BİLGİLER

(Lütfen Okuyunuz.)

Sevgili Öğrencim,

 1. Sınava başlarken sizlerden istenen öğrenci; adı, soyadı, e-mail adresini, okul adını mutlaka doğru bir şekilde yazınız. Yanlış bilgileri girdiğiniz durumlarda gerçek sınav sonuçlarınıza ulaşamayacağınızı bilmenizi isterim.
 2. Sınav esnasında internet, elektrik vb. olumsuz durumlara karşı önlem amaçlı olarak sınava kaldığınız yerden devam etmek adına “Sınav İlerlemi Kaydet” butonunu ara sıra kullanmanızı öneriyoruz. Sistemimiz 10 saniye de bir otomatik olarak cevaplarınızı tarayıcınızın önbelleğine kaydetmektedir. Önbelleğe otomatik olarak alınan cevaplarınızın bizlere ulaşmadığını bilmenizi isteriz. Cevaplarınızın sisteme başarılı bir şekilde ulaşması için de sınav sonundaki “Sınav Sonuçlarımı Gönder” butonunu mutlaka kullanmanız gerekmektedir.
 3. Sınavlarımız öğrencilerimize yardımcı olmak adına gönüllülük esasıyla hazırlanmaktadır. Herhangi bir başvuru, kazanç, ödeme vb. beklenmemektedir. Onun için sistem, web sayfası vb. etkenlerden dolayı oluşabilecek hataları maruz görmenizi temenni ediyoruz.
 4. Sınavla ilgili duygu, düşünce ve isteklerinizi Bize Ulaşın panelinden iletebilirsiniz. Sınav esnasında bilemediğiniz ya da sonradan cevaplamak istemediğiniz sorular için “Boş bırakmak istiyorum” seçeneğini kullanabilirsiniz.
 5. Haftalık kazanım değerlendirme sınavı toplam “55” sorudan oluşmaktadır.
 6. Sınavınız bittiğinde yaklaşık 10 saniye sonra “Doğru” ve “Yanlış” cevapladığınız soruları hızlı bir şekilde detaylı olarak ekranınızda görebileceksiniz. Onun için online sınavı sonrası ekranınızı (pencereyi) hemen KAPATMAYINIZ. Aksi taktirde sınav sonucunuz ekranınıza otomatik gelmeyecektir.
 7. Sınav sonunda otomatik olarak ekranınızda doğru ve yanlışlarınıza ulaşamadığınız durumlarda Bize Ulaşın panelinden mesaj atmanızı öneriyoruz. En geç 24 saat içinde yazdığınız e-posta hesabınızdan sizlere dönüş sağlanacaktır. Lütfen, e-mail adresinizin doğru olmasına ve Gelen kutusu-Spam (gereksiz) klasörlerinizi de kontrol etmeyi unutmayınız.
 8. Sınav bitiminde sonuçlar e-posta adresinize otomatik olarak gönderilmektedir. Sınav sonucu e-mail adresine ulaşmayan ziyaretçilerimiz Bize Ulaşın panelinden sorun yaşadığını belirtmeleri durumunda sınav esnasında kullandığı e-posta adresine bireysel (özel) olarak sonuç gönderimi yapılacaktır.
 9. Sınav süresi “90” dakikadır. (1 saat 30 dk.)  Lütfen, sınav süresince cevaplarınızı göndermeye özen gösteriniz. Sizlerden istenen zamandan önce sonuçlarınızı gönderemediğiniz durumlarda sınav ekranınız otomatik kapanacaktır.
 10. Sınav seçeneklerinin hepsini işaretlediğiniz anda İLERİ (Bir sonraki test) butonunu kullanabilirsiniz. Bilemediğiniz ya da sonradan cevaplamak istediğiniz sorular için “Boş bırakmak istiyorum.” seçeneğini kullanmanız yararınıza olabilir.
 11. Sınavınızın başarılı bir şekilde tamamlanması ve sonuçlarınızın sisteme kaydedilmesi için sınav sonundaki “Sınav Sonuçlarımı Gönder” butonunu mutlaka kullanmanız gerekmektedir. Aksi taktirde sınav sonuçlarınız sisteme otomatik olarak kaydedilmemektedir.
 12. Deneme sınavı sonuçları belirtilen tarih ve saat de ilkokulda.com web sayfamız üzerinden sınava katılım sağlayan öğrencinin; Adı Soyadı, sınava katıldığı Tarih ve Saat bilgilerini içerecek şekilde puan sırasına göre herkese açık toplu olarak yayınlanacaktır. Sınav esnasında sizlerden istenen diğer kişisel bilgileriniz sonuçların ilan edildiği anda KESİNLİKLE herkese açık olarak yayınlanmamaktadır.

 

DERSLER ve SORU SAYILARI
Türkçe:15 Soru
Matematik: 15 Soru
Hayat Bilgisi:15 Soru
İngilizce:10 Soru
TOPLAM: 55 soru bulunmaktadır.
Her soru 1,80 Puan değerindedir
HAZIRSANIZ BAŞLAYABİLİRSİNİZ..
BAŞARILAR

 


ilkokulda.com – Sosyal Medya Hesapları

Emeğe saygı olarak gruplarımıza katılmayı, sayfalarımızı ve kanallarımızı takip etmenizi bekliyoruz. Arkadaşlarınızı da sosyal medya hesaplarımıza davet ederseniz bizlere en büyük teşekkürü etmiş olduğunuzu bilmenizi isteriz. Soru-görüş ve önerilerinizi olumlu-olumsuz farketmeden Bize Ulaşın panelinden iletebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle….


Gelecek nesillerimizi aydınlatmak ve gelişmelerine faydalı olmak adına; sorgulayan, araştıran, yaratıcı, kendisini tanıyabilen saygılı ve sevgili bireyler ortaya çıkarmak için mesleğinin aşığı olarak emin adımlar yolunda ilerlemeye çalışan bir ÖĞRETMENİMMM...