1. Sınıf Haziran Ayı (Dönem Sonu) TG-1 Deneme Sınavı | 2022-2023

1. Sınıf Haziran Ayı (Dönem Sonu) TG-1 Deneme Sınavı | 2022-2023
A+
A-
24.06.2023
3.941

İlkokul 1. Sınıf Haziran Ayı (Dönem Sonu) TG-1 Deneme Sınavı | 2022-2023 Kazanımları

 1. M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder,
 2. M.1.2.2.2. Eş nesnelere örnekler verir,
 3. M.1.3.4.1. Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar,
 4. M.1.1.1. Rakamları okur ve yazar,
 5. M.1.1.1.2. Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar,
 6. M.1.1.1.3. 100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğru birer, beşer ve onar ritmik sayar,
 7. M.1.1.1.4. 20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar,
 8. M.1.1.1.5. 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, azlık-çokluk bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır,
 9. M.1.1.1.6. Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur,
 10. M.1.1.1.7. Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır,
 11. M.1.1.1.8. 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır,
 12. M.1.1.2.1. Toplama işleminin anlamını kavrar, İlkokul 1. Sınıf Haziran Ayı (Dönem Sonu) TG-1 Deneme Sınavını PDF indir
 13. M.1.1.2.2. Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar,
 14. M.1.1.2.3. Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder,
 15. M.1.1.3.1. Çıkarma işleminin anlamını kavrar,
 16. M.1.1.3.2. 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar,
 17. M.1.3.2.1. Paralarımızı tanır,
 18. M.1.1.2.4. Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur,
 19. M.1.1.2.5. Zihinden toplama işlemi yapar,
 20. M.1.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer,
 21. M.1.1.3.3. Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar,
 22. M.1.1.3.4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer,
 23. M.1.1.4.1. Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar,
 24. M.1.3.3.1. Tam ve yarım saatleri okur, İlkokul 1. Sınıf Haziran Ayı (Dönem Sonu) TG-1 Deneme Sınavına online katıl
 25. M.1.3.3.2. Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir,
 26. M.1.3.3.3. Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar,
 27. M.1.2.1.1. Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır,
 28. M.1.2.1.2. Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir,
 29. M.1.2.3.1. Geometrik şekiller veya geometrik cisme benzeyen nesnelerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar,
 30. M.1.2.3.2. En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur,
 31. M.1.4.1.1. En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur,
 32. M.1.3.1.1. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar,
 33. M.1.3.1.2. Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar,
 34. M.1.3.1.3. Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçü birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder,
 35. M.1.3.5.1. Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.
 36. İlkokul 1. sınıf Yeni nesil Matematik soruları pdf ve online deneme sınavları

 1. H.1.1.1. Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır,
 2. H.1.1.2. Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eder,
 3. H.1.1.3. Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına uyar,
 4. H.1.1.4. Sınıfının okul içindeki yerini bulur,
 5. H.1.1.5. Sınıf içerisinde bulunan ders araç ve gereçleri ile şeref köşesini tanır,
 6. H.1.1.6. Bayrak töreninde nasıl davranması gerektiğini kavrar,
 7. H.1.1.7. Okulunun bölümlerini tanır,
 8. H.1.1.8. Tuvalet kullanma ve temizlik alışkanlığı geliştirir,
 9. H.1.1.9. Okul çalışanlarını tanır,
 10. H.1.1.10. İhtiyaç duyduğu durumlarda okul çalışanlarından yardım alır,
 11. H.1.1.11. Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır,
 12. H.1.1.12. Okul kurallarına uyar,
 13. H.1.1.13. Okulda iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır,
 14. H.1.1.14. Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur,
 15. H.1.1.15. Oyunlara katılmaya ve oyun oynamaya istekli olur,
 16. H.1.1.16. Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir,
 17. H.1.1.17. Kullanacağı ders araç ve gereçlerini seçer,
 18. H.1.2.1. Aile bireylerini tanıtır,
 19. H.1.2.2. Aile hayatının önemini kavrar,
 20. H.1.2.3. Evinin yerini tarif eder,
 21. H.1.2.4. Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket kurallarına uyar,
 22. H.1.2.5. Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır,
 23. H.1.2.6. Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar,
 24. H.1.2.7. İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder,
 25. H.1.3.1. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar,
 26. H.1.3.2. Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder,
 27. H.1.3.3. Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer,
 28. H.1.3.4. Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir,
 29. H.1.3.5. Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar,
 30. H.1.3.6. Yemek yerken görgü kurallarına uyar,
 31. H.1.3.7. Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir,
 32. H.1.4.1. Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar,
 33. H.1.4.2. Okula geliş ve okuldan gidişlerde insanların trafikteki davranışlarını gözlemler,
 34. H.1.4.3. Okula geliş ve okuldan gidişlerde trafik kurallarına uyar,
 35. H.1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular,
 36. H.1.4.5. Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir,
 37. H.1.4.6. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır,
 38. H.1.4.7. Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder,
 39. H.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir, İlkokul 1. Sınıf Haziran Ayı (Dönem Sonu) TG-1 Deneme Sınavı PDF indir
 40. H.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik yerleri fark eder,
 41. H.1.5.3. Ülkemizin genel özelliklerini tanır,
 42. H.1.5.4. Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder,
 43. H.1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir,
 44. H.1.5.6. Millî gün, bayram, tören ve kutlamalara katılmaya istekli olur,
 45. H.1.5.7. Dinî gün ve bayram kutlamalarına istekle katılır,
 46. H.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler,
 47. H.1.6.2. Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler,
 48. H.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir,
 49. H.1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur, İlkokul 1. Sınıf Haziran Ayı (Dönem Sonu) TG-1 Deneme Sınavına online katıl
 50. H.1.6.5. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder,
 51. H.1.6.6. Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları gözlemler,
 52. H.1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır,
 53. H.1.6.8. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.
 54. İlkokul 1. sınıf Yeni nesil Hayat Bilgisi soruları pdf ve online deneme sınavları

İlkokul 1. Sınıf HAZİRAN AYI Deneme Sınavı  TG-1 | 2022-2023

SINAV KURALLARI | ÖNEMLİ BİLGİLER

(Lütfen Okuyunuz.)

Sevgili Öğrencim,

 1. Sınava başlarken sizlerden istenen öğrenci; adı, soyadı, e-mail adresini, okul adını mutlaka doğru bir şekilde yazınız. Yanlış bilgileri girdiğiniz durumlarda gerçek sınav sonuçlarınıza ulaşamayacağınızı bilmenizi isterim.
 2. Sınav esnasında internet, elektrik vb. olumsuz durumlara karşı önlem amaçlı olarak sınava kaldığınız yerden devam etmek adına “Sınav İlerlemi Kaydet” butonunu ara sıra kullanmanızı öneriyoruz. Sistemimiz 10 saniye de bir otomatik olarak cevaplarınızı tarayıcınızın önbelleğine kaydetmektedir. Önbelleğe otomatik olarak alınan cevaplarınızın bizlere ulaşmadığını bilmenizi isteriz. Cevaplarınızın sisteme başarılı bir şekilde ulaşması için de sınav sonundaki “Sınav Sonuçlarımı Gönder” butonunu mutlaka kullanmanız gerekmektedir.
 3. Sınavlarımız öğrencilerimize yardımcı olmak adına gönüllülük esasıyla hazırlanmaktadır. Herhangi bir başvuru, kazanç, ödeme vb. beklenmemektedir. Onun için sistem, web sayfası vb. etkenlerden dolayı oluşabilecek hataları maruz görmenizi temenni ediyoruz.
 4. Sınavla ilgili duygu, düşünce ve isteklerinizi Bize Ulaşın panelinden iletebilirsiniz. Sınav esnasında bilemediğiniz ya da sonradan cevaplamak istemediğiniz sorular için “Boş bırakmak istiyorum” seçeneğini kullanabilirsiniz.
 5. Haftalık kazanım değerlendirme sınavı toplam “55” sorudan oluşmaktadır.
 6. Sınavınız bittiğinde yaklaşık 10 saniye sonra “Doğru” ve “Yanlış” cevapladığınız soruları hızlı bir şekilde detaylı olarak ekranınızda görebileceksiniz. Onun için online sınavı sonrası ekranınızı (pencereyi) hemen KAPATMAYINIZ. Aksi taktirde sınav sonucunuz ekranınıza otomatik gelmeyecektir.
 7. Sınav sonunda otomatik olarak ekranınızda doğru ve yanlışlarınıza ulaşamadığınız durumlarda Bize Ulaşın panelinden mesaj atmanızı öneriyoruz. En geç 24 saat içinde yazdığınız e-posta hesabınızdan sizlere dönüş sağlanacaktır. Lütfen, e-mail adresinizin doğru olmasına ve Gelen kutusu-Spam (gereksiz) klasörlerinizi de kontrol etmeyi unutmayınız.
 8. Sınav bitiminde sonuçlar e-posta adresinize otomatik olarak gönderilmektedir. Sınav sonucu e-mail adresine ulaşmayan ziyaretçilerimiz Bize Ulaşın panelinden sorun yaşadığını belirtmeleri durumunda sınav esnasında kullandığı e-posta adresine bireysel (özel) olarak sonuç gönderimi yapılacaktır.
 9. Sınav süresi “90” dakikadır. (1 saat 30 dk.)  Lütfen, sınav süresince cevaplarınızı göndermeye özen gösteriniz. Sizlerden istenen zamandan önce sonuçlarınızı gönderemediğiniz durumlarda sınav ekranınız otomatik kapanacaktır.
 10. Sınav seçeneklerinin hepsini işaretlediğiniz anda İLERİ (Bir sonraki test) butonunu kullanabilirsiniz. Bilemediğiniz ya da sonradan cevaplamak istediğiniz sorular için “Boş bırakmak istiyorum.” seçeneğini kullanmanız yararınıza olabilir.
 11. Sınavınızın başarılı bir şekilde tamamlanması ve sonuçlarınızın sisteme kaydedilmesi için sınav sonundaki “Sınav Sonuçlarımı Gönder” butonunu mutlaka kullanmanız gerekmektedir. Aksi taktirde sınav sonuçlarınız sisteme otomatik olarak kaydedilmemektedir.
 12. Deneme sınavı sonuçları belirtilen tarih ve saat de ilkokulda.com web sayfamız üzerinden sınava katılım sağlayan öğrencinin; Adı Soyadı, sınava katıldığı Tarih ve Saat bilgilerini içerecek şekilde puan sırasına göre herkese açık toplu olarak yayınlanacaktır. Sınav esnasında sizlerden istenen diğer kişisel bilgileriniz sonuçların ilan edildiği anda KESİNLİKLE herkese açık olarak yayınlanmamaktadır.

 

DERSLER ve SORU SAYILARI
Türkçe:20  Soru
Matematik: 20 Soru
Hayat Bilgisi:15 Soru
TOPLAM: 55 soru bulunmaktadır.
Her soru 1,80 Puan değerindedir
HAZIRSANIZ BAŞLAYABİLİRSİNİZ..
BAŞARILAR

 


ilkokulda.com – Sosyal Medya Hesapları

Emeğe saygı olarak gruplarımıza katılmayı, sayfalarımızı ve kanallarımızı takip etmenizi bekliyoruz. Arkadaşlarınızı da sosyal medya hesaplarımıza davet ederseniz bizlere en büyük teşekkürü etmiş olduğunuzu bilmenizi isteriz. Soru-görüş ve önerilerinizi olumlu-olumsuz farketmeden Bize Ulaşın panelinden iletebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle….


Gelecek nesillerimizi aydınlatmak ve gelişmelerine faydalı olmak adına; sorgulayan, araştıran, yaratıcı, kendisini tanıyabilen saygılı ve sevgili bireyler ortaya çıkarmak için mesleğinin aşığı olarak emin adımlar yolunda ilerlemeye çalışan bir ÖĞRETMENİMMM...